WEB inovacijska platforma

Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt) ima četiri specifična cilja od kojih je prvi – Mapirati kapacitete poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije i uspostaviti učinkoviti institucionalni ustroj i WEB platformu za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru nacionalnoga inovacijskog sustava.

Provedbom INI projekta, omogućit će se ravnomjerni regionalni razvoj kroz podršku pametnoj specijalizaciji Republike Hrvatske i korištenju teritorijalnog kapitala na lokalnoj i regionalnoj razini. Mapiranjem tehnoloških i IRI kapaciteta poslovnog sektora dobit će se uvid u jakosti i slabosti pojedinih dijelova Republike Hrvatske u području istraživanja i razvoja, što će biti osnova za usmjeravanje daljnje podrške s nacionalne razine u cilju jačanja i ravnomjernog razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture. Prikazom navedenih kapaciteta na jedinstvenoj WEB platformi omogućit će se lakše prepoznavanje razvojnih i investicijskih prilika u određenim regionalnim centrima i usmjeravanje potencijalnih ulagača prema pojedinom tematskom prioritetnom području identificiranom kroz Strategiju pametne specijalizacije.

Inovacijska WEB platforma će služiti i kao središnje mjesto za komunikaciju i umrežavanje svih dionika inovacijskog lanca vrijednosti te izradu metodologije i sustava praćenja i evaluacije Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020. Također, služit će i kao komunikacijski kanal Inovacijske mreže za industriju i praćenje rada Tematskih inovacijskih vijeća.

U skladu s okolnostima i provedbenim planovima projekta očekivani početak rada WEB inovacijske platforme je tijekom 2019. godine.