Ustanova CIRAZ

Ustanova Centar za industrijski razvoj (u daljnjem tekstu: Ustanova) je privatna ustanova osnovana u cilju podrške jačanju nacionalnog industrijskog razvoja i inovacijskog sustava. Upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a osnivač i vlasnik je Hrvatska gospodarska komora. Tijela Ustanove su: upravno vijeće, ravnatelj i stručni savjet. Ustanovu predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ustanova CIRAZ, u skladu sa svojim ciljevima, djeluje na područjima: industrijskog razvoja Republike Hrvatske i jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, jačanja pozicije Republike Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti, jačanja znanja i vještina poslovnog sektora potrebnih za ostvarivanje ciljeva industrijskog razvoja, internacionalizacije hrvatskog gospodarstva te drugim srodnim područjima.

Osnovne djelatnosti Ustanove su:

  • djelatnost izrade analitičkih podloga i studija za potrebe pripreme strateških dokumenata i revidiranja postojećih strateških dokumenta s područja industrije;
  • djelatnost jačanja kapaciteta u cilju razvoja stručnjaka za konkurentnost;
  • izrada strateške analize i procjene pozicije konkurentnosti hrvatskih tvrtki i tematskih prioritetnih podpodručja Strategije pametne specijalizacije u globalnim lancima vrijednosti i opskrbe i identifikacija potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije Republike Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti te strateških segmenata za nadogradnju industrije;
  • analiza i mapiranje kapaciteta poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (ljudski kapaciteti, oprema i infrastruktura za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru);
  • djelatnosti usmjerene na pripremu zalihe projekata usklađenih sa tematskim strategijama istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora;
  • djelatnosti usmjerene na jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija;
  • podrška u izradi natječajne dokumentacije za istraživačko-razvojne projekte i u pronalaženju izvora financiranja;
  • djelatnosti upravljanja provedbom projekata, izvještavanja i praćenja provedbe projekata;
  • djelatnost izrade elaborata, projekata, analiza i planova u okviru registriranih djelatnosti.

Centar za industrijski razvoj pruža savjetodavne i druge stručne usluge i pomoći iz područja svoga djelovanja te nudi organizaciju interdisciplinarnih timova za rješavanje specifičnih problema iz područja svoga djelovanja.

 

Osnovni podaci:

Ustanova CENTAR ZA INDUSTRIJSKI RAZVOJ
Skraćeni naziv: CIRAZ
Sjedište: Zagreb, Nova cesta 3-7
Osnivač i vlasnik: Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (OIB: 85167032587)
Ravnateljica: mr.sc. Danijela Ćenan
MBS: 080997542
OIB: 69713329684
IBAN: HR0724840081135019242

e-mail: info@ustanovaciraz.hr