Tematska inovacijska vijeća

Jedan od rezultata Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi jest i osnivanje Tematskih inovacijskih vijeća (TIV) koja su uspostavljena za svako od pet tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije (Zdravlje i kvalitetu života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bioekonomija). Zamišljeno je da Tematska inovacijska vijeća djeluju kao glavna koordinacijska tijela za pojedino tematsko prioritetno područje, osiguravaju strateško upravljanje njime te pružaju priliku za umrežavanje dionika poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora u skladu s modelom triple helix. Ipak, naglasak je na privatnom sektoru kao nastavku procesa poduzetničkog otkrivanja. Svaki se TIV, u pravilu, sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70 posto), koje čine predstavnici tvrtki i predstavnici organizacija i udruženja poslovnih subjekata, predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV (20 posto) te predstavnika tijela javne vlasti (10 posto).

Odluka o osnivanju Tematskih inovacijskih vijeća usvojena je na prvoj sjednici Inovacijskog vijeća za industriju, 12. rujna 2018. godine, a prve sjednice na kojima su izabrani predsjednici i potpredsjednici održane su 17. i 18. siječnja 2019. godine.

U jačanju inovacijskog sustava djelatnici Sektora za industrijski razvoj i inovacijski sustav radit će na obavljanju poslova tehničkog tajništva tematskih inovacijskih vijeća u sklopu inovacijske mreže za industriju te pripremiti, održavati i ažurirati webinovacijsku platformu u okviru inovacijske mreže.