Provedba aktivnosti INI projekta

Provedba Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi uključuje pet elemenata:

Element projekta 1: Podrška uspostavi i operativnom radu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

  • Aktivnost 1.1. Uspostava Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi
  • Aktivnost 1.2. Uspostava i podrška radu Međunarodnom savjetodavnom vijeću za inovacije (Inova Think Tank)
  • Aktivnost 1.3. Tehnološko mapiranje i izrada predviđanja (foresight) tehnološkog razvoja poslovnog sektora

Element projekta 2: Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja i priprema zalihe IRI projekata

  • Aktivnost 2.1 Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana tematska prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije
  • Aktivnost 2.2. Priprema zalihe IRI projekata poslovnog sektora

Element projekta 3: Promocija inovacijske politike i jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

  • Aktivnost 3.1. Promocija inovacijske politike
  • Aktivnost 3.2. Jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

  • Aktivnost 4.1. Promidžba i vidljivost projekta

Element projekta 5: Upravljanje projektom i administracija

  • Aktivnost 5.1. Upravljanje i administracija projektom u odgovornosti je Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta