Tematska inovacijska vijeća

Kroz provedbu aktivnosti ovog projekta bit će uspostavljeno pet tematskih inovacijskih vijeća s ulogom vođenja razvoja pojedinog područja S3 s naglaskom na privatni sektor (nastavak procesa poduzetničkog otkrivanja). U jačanju inovacijskog sustava SIRAZIS će raditi na obavljanju poslova tajništva tematskih inovacijskih vijeća u okviru inovacijske mreže za industriju, te pripremiti, održavati i ažurirati web tematske inovacijske platforme u okviru te inovacijske mreže. Radit će i na umrežavanju u zajednice znanja i inovacija te tehnološke platforme Europske unije, a sudjelovat će i u sustavnom predviđanju mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva i pametnu specijalizaciju.

SIRAZIS će mapirati tehnološke kapacitete i stupanj tehnološkog razvoja tvrtki u Hrvatskoj i kroz sakupljene podatke davati podršku izradi razvojnih strategija za istraživanje, razvoj i inovacije poslovnog sektora.

Tvrtke mogu od SIRAZIS-a očekivati pomoć u izradi natječajne dokumentacije za istraživačko-razvojne projekte, kao i pripremu “zalihe” projektnih ideja, a radit će se i na edukaciji o procedurama javljanja na natječaje, ali i metodologijama za primjenu i provedbu istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata. Preko SIRAZIS-a moći će se pronalaziti i izvori financiranja poslovnih projekata, a dat će se podrška poslovnom sektoru u primjeni zaštite prava intelektualnog vlasništva, jačanju znanja i vještinama poslovnog sektora posebice na području istraživanja, razvoja i inovacija.

Ono što SIRAZIS neće raditi jest davanje financijske pomoći poduzećima, dijeljenje potpora za tvrtke niti će se baviti odlučivanjem o dodjeli sredstva iz EU fondova.