Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike

 

 

Podtematsko priotitetno područje Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike bavi se rješavanjem društvenih izazova u RH, poput starenja stanovništva, kroničnih bolesti i smanjenja troška zdravstvenog sustava kroz optimizaciju postojećih zdravstvenih usluga i procesa te razvoj novih zdravstvenih usluga i novih metoda preventivne medicine i dijagnostike. Cilj je umrežiti javni i privatni sektor u rješavanju problema, kako bi u isto vrijeme doprinijeli smanjenju zdravstvenih troškova i prevenciji bolesti i smrtnosti. Ovo područje uključuje e-rješenja za zdravlje, nove tehnologije za daljinsko pružanje zdravstvene zaštite i poboljšanje kvalitete života kroz unaprjeđenje i proširenje opsega primjene e-zdravstva i nove mogućnosti za integraciju mobilnog zdravstva (m-zdravstvo) u postojeće e-zdravstvene usluge. Navedeno pokriva cijeli lanac inovacija zdravstvene industrije u rasponu od boljeg razumijevanja bolesti, kroz prevenciju i dijagnostiku, do liječenja i personalizirane medicine, odnosno od pomoći i uspjeha u liječenju do uključivo post-akutnog praćenja pacijenata ostvarujući naknadnu prevenciju ponovnog oboljenja.

Prvi javni sastanak

Dana 9. studenog 2017. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, održan je prvi javni sastanak u okviru podtematskog prioritetnog područja Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike. Ovo podtematsko prioritetno područje definirano je Strategijom pametne specijalizacije (S3) čija se provedba odvija kroz provedbu Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti. Projekt se provodi u suradnji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske gospodarske komore (Centar za industrijski razvoj – CIRAZ) kao partnerske institucije te uz savjetodavnu podršku Svjetske banke. VIŠE

Drugi javni sastanak
Dana 28. veljače 2018. održan je drugi javni sastanak Podtematskog prioritetnog područja Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike na kojem je sudjelovalo 12 predstavnika privatnog sektora te sedam predstavnika javnih i znanstvenih institucija.

Nakon kratkog uvoda, predstavnica Svjetske banke prezentirala je projekt i njegove faze te objasnila njegovu svrhu i cilj. Predstavnica Centra za industrijski razvoj predstavila je rezultate dosadašnje analize industrije te stratešku segmentaciju za PTPP Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike, s ciljem usmjeravanja poslovanja poduzeća u tržišno profitabilnije i globalno konkurentnije segmente poslovanja. VIŠE

Treći javni sastanak 

Dana 10. svibnja 2018. održan je Treći javni sastanak prioritetnog tematskog podpodručja Kibernetička sigurnost koji predstavlja posljednju fazu ovog dijela projekta. Na Trećem javnom sastanku predstavnici privatnog i akademskog sektora prezentirali su prijedlog akcijskih mjera za bolje pozicioniranje S3 podtematskog prioritetnog područja Kibernetička sigurnost u globalnim lancima vrijednosti. VIŠE