Protuminski program 

Protuminski program odnosi se na specifičnu tržišnu nišu povezanu sa započetim Protuminskim programom koji Republika Hrvatska provodi od vremena završetka Domovinskog rata, a unutar kojeg je dosegnut zavidan nivo stručnosti i ekspertize u rješavanju ovih problema globalnog društva. U RH je ovaj specifični segment snažno podržan kroz aktivnosti malih i srednjih poduzeća.

Kroz godine aktivnog sudjelovanja u programu protuminskog djelovanja, zbog mina zaostalih iz Domovinskog rata, RH je razvila jedan od najvećih organiziranih međunarodnih sustava za razminiranje koji je postao prepoznat i kao regionalni model. RH je unutar Protuminskog programa i djelovanja ostvarila i široku međunarodnu prepoznatljivost i reputaciju kao prestižan, pouzdan i uspješan partner. Stečena znanja, vještine, sposobnosti, kapaciteti i kontakti, mogu se stoga prenijeti i koristiti u državama koje će se tek suočiti s rješavanjem problema sa minama.

Prvi javni sastanak

Dana 6. studenog 2017. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, 17 predstavnika privatnog sektora, javnih i znanstvenih institucija sudjelovalo je na prvom javnom sastanku koji je jedna od aktivnosti projekta čiji je cilj povećati konkurentnost područja protuminskog programa. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje pomoći onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi. VIŠE

Drugi javni sastanak

Dana 14. veljače 2018. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održan je drugi javni sastanak prioritetnog S3 podpodručja Protuminskog program, na kojem su sudjelovalo 19 predstavnika javnog i privatnog sektora.

Tvrtkama i potpornim institucijama koje pripadaju lancu vrijednosti navedenog podtematskog prioritetnog područja, željela se predstaviti razrada dosad napravljenih analiza te prikazati tržišno atraktivnije segmente poslovanja, obzirom da će prema Ottawskoj konvenciji, Hrvatska u bliskoj budućnosti ispuniti svoje obveze u pogledu čišćenja minski sumnjivog područja. VIŠE

 

Treći javni sastanak

Dana 22. svibnja 2018. održan je Treći javni sastanak prioritetnog tematskog podpodručja Protuminski program koji predstavlja posljednju fazu ovog dijela projekta. U sklopu provedbe projekta, identificirane su nove strateške opcije i prilike za hrvatske tvrtke, prvenstveno u području sanacije te preventivne detekcije. VIŠE