Kibernetička sigurnost

Područje kibernetičke sigurnosti bilježi snažan globalni rast zbog sve većeg i permanentnog oslanjanja društva u cjelini, na umrežavanje i korištenje informacijskih sustava. Vlada Republike Hrvatske je također prepoznala značaj ovog područja i započela postavljati strateški okvir za kibernetičku sigurnost kroz Nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti i Akcijski plan za njenu provedbu (NN 108/15). U ovom strateškom dokumentu prepoznata su sljedeća područja interesa i usmjeravanja: javne elektroničke komunikacije, elektronička uprava, elektroničke financijske usluge, kritična komunikacijska i informacijska infrastruktura i upravljanje kibernetičkim krizama, kibernetički kriminal, zaštita podataka, tehnička koordinacija u obradi računalnih sigurnosnih incidenata, međunarodna suradnja, obrazovanje, istraživanje, razvoj i jačanje svijesti o sigurnosti u kibernetičkom prostoru te razvoj ljudskih potencijala u području sigurnosti komunikacijsko-informacijskih tehnologija.

Prvi javni sastanak

Dana 8. studenog 2017. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, 60 predstavnika privatnog sektora, javnih i znanstvenih institucija, sudjelovalo je na prvom javnom sastanku koji je jedna od aktivnosti projekta čiji je cilj povećanje konkurentnosti područja proizvodnje rješenja i proizvoda iz domene kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i usredotočen na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje podrške onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi. U provedbi Projekta koristi se analitička metodologija koja je uspješno primijenjena u već više od 40 različitih sektora u 70 regija diljem svijeta, prvenstveno unutar Europske unije. VIŠE

Drugi javni sastanak

Dana 15. veljače 2018. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održan je drugi javni sastanak prioritetnog S3 podpodručja kibernetička sigurnost na kojem su sudjelovali predstavnici privatnog sektora te javnih i znanstvenih institucija. Na sastanku su predstavljeni rezultati druge faze analize kapaciteta hrvatske IT industrije na području kibernetičke sigurnosti, koji uključuju globalne trendove i potencijalne strateške opcije za hrvatska poduzeća koja djeluju na tom području. VIŠE

 

Treći javni sastanak

Dana 10. svibnja 2018. održan je Treći javni sastanak prioritetnog tematskog podpodručja Kibernetička sigurnost koji predstavlja posljednju fazu ovog dijela projekta. Na Trećem javnom sastanku predstavnici privatnog i akademskog sektora prezentirali su prijedlog akcijskih mjera za bolje pozicioniranje S3 podtematskog prioritetnog područja Kibernetička sigurnost u globalnim lancima vrijednosti. Predložene aktivnosti rezultat su suradnje i zajedničkog rada privatnih poduzeća, akademskih i javnih tijela u radnim skupinama održanima tijekom travnja nakon Drugog javnog sastanka. VIŠE