Inteligentni transportni sustavi i logistika

Inteligentni transportni sustavi (ITS) označavaju sustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije primjenjuju u području cestovnog prometa, uključujući infrastrukturu, vozila i korisnike te u upravljanju prometom i upravljanju s mobilnosti, kao i za veze s ostalim vrstama prijevoza. Na globalnoj razini ITS se koristi kako bi se prevladali izazovi modernog društva u domeni mobilnosti sa fokusom na smanjenja prometnih gužvi, broja prometnih nesreća te emisija štetnih plinova nastalih uporabom vozila, a sa ciljem povećanja konkurentnosti, ekonomske učinkovitosti i zapošljavanja.

Posljednji iskoraci u gradnji i modernizaciji autocesta i ostale prometne infrastrukture svrstavaju Republiku Hrvatsku u vrh u regiji što se tiče opremljenosti sustavima za upravljanje prometom na autocestama i cestama, sustavima sigurnosti i zaštite na cestama i cestovnim građevinama (posebno u tunelima) i dr.

Implementirana tehnologija u velikoj je mjeri proizvod domaće industrije što je potaklo respektabilan rast malog i srednjeg poduzetništva u području opremanja cestovnom telematičkom opremom, i to putem istraživanja i razvoja, projektiranja, proizvodnje, ugradnje, i održavanja telematičkih sustava različitih funkcija. Pritom je od posebne važnosti uspostava sustava raspolaganja prometnim podacima u realnom vremenu u gradskim i izvangradskim područjima, kako bi pojedini davatelji usluga informiranja u prometu i transportu na jednostavan način imali mogućnost razvijanja novih usluga i aplikacija u ovom području.

Prvi javni sastanak

Dana 10. studenog 2017. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, 45 predstavnika privatnog sektora, zajedno s predstavnicima javnih i znanstvenih institucija, sudjelovalo je na prvom javnom sastanku koji je jedan od aktivnosti projekta kojem je cilj povećati konkurentnost područja inteligentnih transportnih sustava (ITS) i logistike u Hrvatskoj. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje podrške onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i, u konačnici, izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi. VIŠE

Drugi javni sastanak

Dana 16. veljače 2018. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održan je drugi javni sastanak prioritetnog S3 podpodručja Inteligentni transportni sustavi i logistika, na kojem su sudjelovala ukupno 43 sudionika – predstavnici 22 privatne tvrtke, četiri znanstvene institucije i osam institucija javnog sektora. VIŠE

 

 

Treći javni sastanak

Dana 11. svibnja 2018. održan je Treći javni sastanak podtematskog prioritetnog područja Inteligentni transportni sustavi i logistika koji predstavlja posljednju fazu ovog dijela projekta. Na Trećem javnom sastanku predstavnici privatnog sektora i akademske zajednice prezentirali su prijedloge akcijskih mjera za bolje pozicioniranje S3 podtematskog prioritetnog područja ITS i logistike u globalnim lancima vrijednosti. VIŠE