Ekološki prihvatljiva prometna rješenja


Podtematsko prioritetno područje Ekološki prihvatljiva prometna rješenja obuhvaća proizvođače specijaliziranih vozila i plovila te ostalu potpornu industriju čiji su proizvodi, usluge i rješenja blisko vezani s ekološki prihvatljivim pogonom i mobilnošću. Cilj je usmjeriti tradicionalnu automobilsku i pomorsku industriju u niše koje pružaju rješenja ”zelene” mobilnosti i omogućavaju postizanje veće komparativne prednosti za sve dionike ovog sektora te jačanje pozicije hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Poticanjem suradnje između svih dionika Ekološki prihvatljivih prometnih rješenja, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu, razvojem inovativnih proizvoda i usluga u cijelom lancu vrijednosti te fokusiranim ulaganjem u područja identificirana kao najperspektivnija za postizanje veće dodane vrijednosti, omogućit će hrvatskim dionicima aktivnu ulogu u kreiranju glavnih trendova u području mobilnosti.

Prvi javni sastanak

Dana 10. studenoga 2017. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu,  predstavnici privatnog sektora, javnih i znanstvenih institucija, sudjelovali su na prvom javnom sastanku koji je jedna od aktivnosti projekta čiji je cilj povećanje konkurentnosti područja ekološki prihvatljivih prometnih rješenja u Hrvatskoj.

Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje podrške onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom će se kontekstu kroz projekt definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi. VIŠE

Drugi javni sastanak

Dana 27. veljače 2018. godine održan je 2. javni sastanak podtematskog prioritetnog područja Ekološki prihvatljiva prometna rješenja na kojem su sudjelovali predstavnici privatnog, javnog te znanstveno-istraživačkog sektora. VIŠE

Treći javni sastanak

Dana 16. svibnja 2018. godine održan je Treći javni sastanak u okviru podtematskog prioritetnog područja Ekološki prihvatljivih prometnih rješenja, što ujedno predstavlja posljednju fazu ovog dijela Projekta. U okviru javnog sastanka predstavljen je konkretan prijedlog akcijskog plana s ciljem boljeg pozicioniranja poduzeća unutar hrvatske pomorske industrije u globalnim lancima vrijednosti s fokusom na navedeno podtematsko prioritetno područje. VIŠE