Prioritetna S3 područja

U izradi Strategije pametne specijalizacije (S3) i definiranju tematskih i podtematskih područja u okviru procesa poduzetničkog otkrivanja, sudjelovalo je 12 postojećih klastera konkurentnosti.

Na temelju utvrđenih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskom poslovnom i istraživačko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja i glavnim kriterijima S3 za odabir, kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj odabrano je pet tematskih i 13 podtematskih prioritetnih područja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te, samim time, u najvećoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. To su:

1. Zdravlje i kvaliteta života
(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
(3.) Nutricionizam

2. Energija i održivi okoliš
(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

3. Promet i mobilnost
(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. Sigurnost
(9.) Kibernetička sigurnost
(10.) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
(11.) Protuminski program

5. Hrana i bio ekonomija
(12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
(13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

Globalni lanci vrijednosti

S obzirom na složenost izrade globalnih lanaca vrijednosti i na njihovu veliku dinamiku, u prvoj godini provedbe Projekta, izrađeno je prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti i to iz sljedećih podtematskih prioritetnih područja:

Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
Energetske tehnologije, sustavi i oprema
Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali
Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
Održiva proizvodnja i prerada hrane
Održiva proizvodnja i prerada drva

Nastavno na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se sa izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja. To su:

Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
Nutricionizam
Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Kibernetička sigurnost
Protuminski program