Klasteri konkurentnosti

Održiva proizvodnja i prerada hrane

suistainble-food-production

Održiva proizvodnja i prerada hrane obuhvaća tri vrlo važna i dinamična sektora za hrvatsko gospodarstvo: poljoprivredu, ribarstvo i akvakuluturu i prehrambeno prerađivačku industriju. Ovi sektori se zasnivaju na tradicionalnoj proizvodnji, kapacitetima poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, bogatim i raznolikim prirodnim resursima bitnim za razvoj primarne proizvodnje, kao i educiranoj i vještoj radnoj snazi. Isto tako može se reći da prehrambeno prerađivačku industriju obilježava i visok stupanj dovršenosti proizvoda i visoke dodane vrijednosti što taj sektor čini privlačnim za daljnje investicije potrebne za razvoj i unaprjeđenje sektora. Proizvodnja prehrambenih proizvoda ima dominantan udio od gotovo petine cijele prerađivačke industrije u smislu zapošljavanja (19,53%) i udio BDV-a od 14,04%, što je  čini najvećom proizvodnom aktivnošću hrvatskog gospodarstva.

I. JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA ODRŽIVA PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Rezime prvog javnog sastanka u sklopu strateškog projekta podrške inicijativi klastera konkurentnosti  prehrambenog sektora Republike Hrvatske.

Dana 30. siječnja 2017. godine, 35 predstavnika privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama sudjelovali su u aktivnosti ovog projekta čiji je cilj povećati konkurentnost u području održive proizvodnje i prerade hrane u Hrvatskoj. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje pomoći onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, ujedno i nositelj ovog projekta, otvorio je sastanak, opisujući kako se ovaj projekt uklapa u provedbeni okvir Strategije pametne specijalizacije (S3). Inicijativa projekta koristi analitičku metodologiju koja je već uspješno primijenjena u više od 40 različitih sektora u 70 različitih regija širom svijeta, a prije svega u Europskoj uniji. Na javnom sastanku predstavljene su aktivnosti u tri ključne faze projekta, uključujući i sljedeće:

1) Identificiranje izazova u pojedinoj industriji i pokretanja aktivnosti (dovršeno);

2) Razvoj strategije pojedinog sektora (veljača-travanj 2017.); i

3) Pokretanje aktivnosti potrebnih za implementaciju strategije (travanj –  srpanj 2017. godine).

Sastanak održan 30. siječnja ključan je dio prve faze projekta, koja je završila zajedničkom raspravom svih sudionika u identifikaciji potencijalnih izazova i mogućnosti u sektoru. Teme koje su se u raspravi pokazale kao ključne su sljedeće: potrebe za R & D odjelima, inovacijama u ambalaži proizvoda i potrebe za odgovarajućim režimom certificiranja kako bi se osigurala potrebna kvaliteta. Drugi javni sastanak održati će se u travnju te će se na istome predstaviti rezultati analize provedene u drugoj fazi projekta te utvrditi niz radnji s ciljem pronalaska specifičnih poslovnih prilika.

Prezentacije održane na prvom javnom sastanku tematskog pod područja Održiva proizvodnja i prerada hrane možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta I., Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta II.  i Prezentacija Svjetske banke i CIRAZ-a

food1  food4  food6

II. JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA ODRŽIVA PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

U utorak, 11. travnja 2017. godine održan je drugi javni sastanak u okviru provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti za pod područje Održiva proizvodnja i prerada hrane u Republici Hrvatskoj. Na sastanku koji je za cilj imao prikaz i razradu dosad napravljenih analiza i raspravu o predloženim strateškim segmentacijama u cilju boljeg pozicioniranja S3 Pod-tematskog prioritetnog područja Održive proizvodnje i prerade hrane je sudjelovalo 30-tak predstavnika privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama. Na samom početku predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održala je prezentaciju samog projekta kao i njegove faze te krajnje ciljeve za sve aktere uključene u projekt. Zatim je predstavnik Svjetske banke predstavio stratešku segmentaciju globalnog sektora Održive proizvodnje i prerade hrane proizašlu iz analiza koje Banka radi u okviru ovog projekta kao i profitabilnost sektora te preliminarni plan unaprjeđenja poslovanja tvrtki u tržišno profitabilnije segmente poslovanja. Između ostalog naglasak je stavljen na segment Gotovih jela kao i Jela spremnih za brzu pripremu (Convenience Segment) kao mogući smjer budućeg razvoja i unaprjeđenja naše prehrambene industrije.

Nakon prikaza analize i mogućeg smjera/niše za poboljšanje naše pozicije u globalnim lancima vrijednosti, predstavnik CIRAZA predstavio je treću fazu ovog projekta. To je Pokretanje aktivnosti koje je planirano kroz formiranje akcijskih grupa i to tri akcijske grupe:

1. Istraživanje i razvoj jela,

2. Unaprjeđenje distribucije

3. Kvaliteta, tehnologija i certificiranje

, a u čiji će rad biti uključeni predstavnici poslovnog sektora i institucija. Rezultat rada ovih akcijskih grupa bit će prikazan na trećem javnom sastanku koji je planiran za lipanj ove godine.

Prezentacije održane na drugom javnom sastanku tematskog pod područja Održiva proizvodnja i prerada hrane možete pronaći na sljedećim poveznicama: Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i  Prezentacija Svjetske banke i CIRAZ-a

dsc01739    dsc01751

dsc01753 dsc01773

III. JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA ODRŽIVA PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Dana 05. srpnja održane su 3. javne konzultacije što je ujedno i posljednja faza ovog dijela projekta. U okviru 3. javnih konzultacija prezentiran je konkretan akcijski plan za postizanje cilja boljeg pozicioniranja S3 pod-tematskog prioritetnog područja Održiva proizvodnja i prerada hrane u globalnim lancima vrijednosti. Na sastanku je, od strane predstavnika privatnog sektora, prezentiran predloženi akcijski plan, uključujući konkretne inicijative koje bi se trebale provesti do kraja 2018. godine. Predložene aktivnosti rezultat su suradnje i zajedničkog rada privatnih poduzeća, akademskih i javnih tijela u radnim skupinama održanim nakon 2. javnih konzultacija.

Uočeno je da se svjetska prehrambena industrija ubrzano razvija te da postoje novi atraktivni segmenti u kojima postoje brojne prilike za hrvatska poduzeća. Zbog značajne konsolidacije tržišta u globalnoj prehrambenoj industriji u nekvarljivim tradicionalnim prehrambenim proizvodima, tradicionalni proizvođači i prerađivači hrane u Hrvatskoj susreću se s velikim pritiscima i globalnom konkurencijom. Međutim, uočeni su vrlo atraktivni segmenti u proizvodnji i preradi „svježe hrane“ te brojne izvozne prilike za hrvatsku prehrambenu industriju, prvenstveno na razvijenim inozemnim tržištima s visokim prosječnim dohodcima i zahtjevnim kupcima. Takvi kupci zahtijevaju svježu hranu, iznimne kvalitete i praktičnosti te su za prehrambene proizvode koji odgovaraju njihovim preferencijama spremni izdvojiti više novca. Kako bi se iskoristile izvozne prilike, uočeno je da je nužan strateški zaokret hrvatske prehrambene industrije od proizvodnje i prerade nekvarljivih tradicionalnih namirnica prema proizvodnji i preradi svježih „praktičnih“ jela. Kako bi se inicirao strateški zaokret, predstavnici privatnog sektora istaknuli su da im je potrebna podrška u premošćivanju nedostatka znanja i vještina putem usavršavanja, savjetodavnih usluga i raznih oblika potpora, prvenstveno u:

  1. Međunarodnoj certifikaciji koja se zahtijeva na naprednim tržištima (npr. BRC, IFS)
  2. Istraživanju preferencija potrošača na izvoznim tržištima (trendovi (vrste prehrane i sl.), način života (praktičnost, užitak i dr.) i povezivanju istraživanja inozemnih tržišta s razvojem novih proizvoda
  3. Primjeni najsuvremenijih metoda prerade u očuvanju svježine (npr. HPP („high pressure processing”) ili PEP („pulsed electric processing”) tehnologije) i naprednih metoda pakiranja s ciljem isticanja kvalitete proizvoda
  4. Brzim i učinkovitim logističkim sustavima (3PL, 4PL) i modernim tehnološkim rješenjima za prijevoz svježe hrane

Planirane predložene inicijative trebale bi zajednički biti provedene od strane privatnih poduzeća, akademskih i drugih javnih tijela te bi provedba predloženog akcijskog plana potaknula rast konkurentnosti, inovacija i izvoza hrvatske prehrambene industrije te pristup novim profitabilnijim strateškim segmentima. U zaključnom dijelu 3. javnih konzultacija predstavnici privatnog sektora pozvali su na zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu pokretanja predloženih aktivnosti.

Prezentaciju održanu na trećem javnom sastanku tematskog pod područja Održiva proizvodnja i prerada hrane možete pronaći OVDJE.

dsc02276dsc02278dsc02279dsc02271 dsc02283 dsc02281