Cluster Competitiveness

Održiva proizvodnja i prerada drva

wood

Šumarski sektor igra značajnu gospodarsku ulogu u preradi drveta i proizvodnji namještaja. Snaga sektora ogleda se kroz dostupnost visokokvalitetnih sirovina, izvoznu orijentaciju i kroz postojanje više od 500 tvrtki specijaliziranih za proizvodnju namještaja. Sektor prerade drva u Hrvatskoj broji više od 1300 poduzeća koja zapošljavaju cca 21.000 radnika i generiraju ukupne prihode od oko milijardu eura. Izvozne brojke pokazuju da sektor prerade drva predstavlja gotovo 7% hrvatskog izvoza robe. Očekuje se da će ovaj sektor i dalje rasti, imati visoke izvozne potencijale te da će poticanjem zajedničke suradnje javnog i privatnog istraživačkog sektora na području razvoja novih proizvoda i tehnologija značajno napredovati i povećati svoju konkurentnost. Stoga ovaj sektor ima mnogo prilika u pogledu tehnološkog razvoja i korištenja inovativnih rješenja koja će stvoriti veću dodanu vrijednost u proizvodnji. To se osobito odnosi na fazu finalizacije proizvoda, koja bi trebala biti glavna orijentacija hrvatske drvne industrije.

I.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA ODRŽIVA PROIZVODNJA I PRERADA DRVA 

Rezime prvog javnog sastanka u sklopu strateškog projekta podrške inicijativi klastera konkurentnosti  sektora održive proizvodnje i prerade drva.

Dana 02. veljače 2017. godine, 25 predstavnika privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama sudjelovali su u aktivnosti ovog projekta čiji je cilj povećati konkurentnost područja održive proizvodnje i prerade drva u Hrvatskoj. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje pomoći onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, ujedno i nositelj ovog projekta, otvorio je sastanak, opisujući kako se ovaj projekt uklapa u provedbeni okvir Strategije pametne specijalizacije (S3). Inicijativa projekta koristi analitičku metodologiju koja je već uspješno primijenjena u više od 40 različitih sektora u 70 različitih regija širom svijeta, a prije svega u Europskoj uniji. Na javnom sastanku predstavljene su aktivnosti u tri ključne faze projekta, uključujući i sljedeće:

1) Identificiranje izazova u pojedinoj industriji i pokretanja aktivnosti (dovršeno);

2) Razvoj strategije pojedinog sektora (veljača-travanj 2017.); i

3) Pokretanje aktivnosti potrebnih za implementaciju strategije (travanj –  srpanj 2017. godine).

Sastanak održan 02. veljače ključan je dio prve faze projekta, koja je završila zajedničkom raspravom svih sudionika u identifikaciji potencijalnih izazova i mogućnosti u sektoru. Teme koje su se u raspravi pokazale kao ključne su sljedeće: poticanje konkurentnosti poduzeća koja se bave proizvodnjom proizvoda visokog stupnja finalizacije, potrebe za velikim brojem školovane radne snage na svim razinama drvne industrije i potrebe za uključivanjem dizajna u djelatnost poduzeća. Drugi javni sastanak održati će se u travnju te će se na istome predstaviti rezultati analize provedene u drugoj fazi projekta te utvrditi niz radnji s ciljem pronalaska specifičnih poslovnih prilika.

Prezentacije održane na prvom javnom sastanku tematskog pod područja Održiva proizvodnja i prerada drva možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  i Prezentacija CIRAZ-a i Svjetske banke

 

wood1 wood3 wood5

II. JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA ODRŽIVA PROIZVODNJA I PRERADA DRVA

Dana 05. travnja 2017. godine, 19 predstavnika privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama prisustvovalo je drugom javnom sastanku na kojemu su se predstavili rezultati analize tržišta na kojima djeluje drvna industrija s naglaskom na dio koji se odnosi na proizvodnju namještaja i proizvoda od drva. Prikazan je način segmentacije tržišta i industrije koji se bazira na analitici i metodi razvijenoj od strane prof. Mihaela Portera sa Sveučilišta Harvard.  Sukladno analizi koja pokazuje da se poslovna uspješnost poslovnog modela koji obuhvaća proizvodnju i plasman na tržište „samo proizvoda“ temelji na ekonomiji obujma te da se konkurencija u tom slučaju javlja na globalnoj razini. S druge strane prikazana je moguća evolucija proizvodnih tvrtki u ovom segmentu na način da se proizvode od domaće kvalitetne sirovine mora povezati s uslugom dizajna i projektiranja interijera zajedno s isporukom i montažom. Dati su neki primjeri potencijalnih tržišnih prilika za hrvatske tvrtke  s porukom „ Dizajn i proizvodnja interijera, ne namještaja“.

Kao ključna područja za uspješnu transformaciju poslovanja u profitabilniji i održiviji segment a koja treba poboljšati su aktivnosti projektiranje i uređenje interijera; prilagodljiva (fleksibilna) proizvodnja; montaža i instalacija te upravljanje projektom i instalacijom. U tom smislu  predstavljene su tri radne grupe na kojima će se raditi u trećoj fazi ovog projekta:

1) Preduvjeti za pojedinačnu i fleksibilnu proizvodnju

2) Upravljanje projektom i instalacija

3) Kvaliteta i certificiranje

Ove tri grupe u kojima će sudjelovati i tvrtke i institucije, raditi će na planovima aktivnosti koji će biti predstavljene na 3. javnom sastanku u lipnju 2017. g.

Prezentacije održane na drugom javnom sastanku tematskog pod područja Održiva proizvodnja i prerada drva možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i  Prezentacija Svjetske banke i CIRAZ-a

dsc01595  dsc01607  dsc01610

III.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA ODRŽIVA PROIZVODNJA I PRERADA DRVA 

Dana 29. lipnja održane su 3. javne konzultacije što je ujedno i posljednja faza ovog dijela projekta. U okviru 3. javnih konzultacija prezentiran je konkretan akcijski plan za postizanje cilja boljeg pozicioniranja S3 pod-tematskog prioritetnog područja Održiva proizvodnja i prerada drva u globalnim lancima vrijednosti. Na sastanku je, od strane predstavnika privatnog sektora, prezentiran predloženi akcijski plan, uključujući konkretne inicijative koje bi se trebale provesti do kraja 2018. godine. Predložene aktivnosti rezultat su suradnje i zajedničkog rada privatnih poduzeća, akademskih i javnih tijela u radnim skupinama održanim nakon 2. javnih konzultacija.

Uočeno je da se industrija drvenog namještaja ubrzano razvija te da postoje novi atraktivni segmenti u kojima postoje brojne prilike za hrvatsku drvnu industriju. Brojni napredni komercijalni kupci (poput luksuznih hotela i luksuznih maloprodajnih trgovina) sve više zahtijevaju napredna rješenja unutarnjeg uređenja koja ih razlikuju od konkurencije. Takvi kupci traže napredne proizvođače u drvnoj industriji s individualnim pristupom koji imaju kapacitete i znanje za projektiranje i dizajn najmodernijih interijera, proizvodnju te instalaciju cijelog rješenja. Uočeno je da je nužan strateški zaokret hrvatske drvne industrije od proizvodnje namještaja prema uređenju cjelokupnog interijera. Kako bi se inicirao strateški zaokret, predstavnici privatnog sektora istaknuli su da im je potrebna podrška u pristupu vještinama za:

  1. Stručnim dizajnerima koji mogu udovoljiti individualnim zahtjevima kupaca kreiranjem rješenja s naprednim CAD softverima;
  2. Inženjeringom koji može integrirati projekte „po mjeri“ u proizvodne linije pomoću naprednih CNC strojeva; te
  3. Stolarima koji mogu instalirati cjelokupno rješenje.

Kako bi se smanjili troškovi i potaknuo rast konkurentnosti sektora, predstavnici privatnog sektora istaknuli su da je potrebno institucionalizirati razvoj vještina i istraživačke kapacitete te su izrazili spremnost na aktivan angažman i suradnju u razvoju spomenutih kapaciteta. Planirane predložene inicijative poput osnivanja „Tehničkog centra za drvene interijere po mjeri“ trebale bi zajednički biti provedene od strane privatnih poduzeća, akademskih i drugih javnih tijela. Provedba predloženog akcijskog plana potaknula bi rast konkurentnosti, inovacija i izvoza hrvatske drvne industrije te pristup novim profitabilnijim strateškim segmentima. U zaključnom dijelu 3. javnih konzultacija predstavnici privatnog sektora pozvali su na zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu pokretanja predloženih aktivnosti.

Prezentaciju održanu na trećem javnom sastanku tematskog pod područja Održiva proizvodnja i prerada drva možete pronaći OVDJE.

dsc02183 dsc02160