Klasteri konkurentnosti

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (Dual-use)

Sektor obrambene industrije prvenstveno je fokusiran na nekolicinu ključnih prosperitetnih industrijskih niša: proizvođače obrambenih proizvoda (proizvođači proizvoda posebne namjene), tvrtke iz područja protuminskog djelovanja te ICT tvrtke koje imaju interes investiranja i razvijanja usluga i proizvoda iz kibernetičke sigurnosti.

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (Dual-use) karakterizirani su proizvođačima koji su unutar ove industrijske niše prvenstveno usmjereni prema proizvodnji integriranih visoko tehnoloških proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednosti.

Društva koja pružaju i imaju mogućnost razvijanja tehnologija dvojne namjene imati će snažan utjecaj na gospodarski, društveni i okolišni razvoj Republike Hrvatske. Kako tehnologija u biti i jest dvojna u svojoj prirodi (različite benigne civilne tehnologije mogu se koristiti i u vojne svrhe i obrnuto), u ovom području identificiran je značajan potencijal za sinergiju između civilnih i obrambenih istraživanja koje su u prošlosti značajno utjecale na razvoj određenih elemenata hrvatske vojne industrije.

Neki od referentnih primjera visoko tehnoloških proizvoda obrambene industrije su: oklopna vozila raznih namjena – primjerice vojna vozila, vojna plovila (podmornice), policijski patrolni brodovi, robotske platforme i bespilotna vozila u razminiranju, bespilotne letjelice za granični nadzor, bespilotna plovila (podvodna i površinska) za nadzor pomorske granice te NBKO (nuklearna-biološka-kemijska obrana) rješenja i sustavi.

Namjera je diverzificirati proizvodnju hrvatskih tvrtki koje posluju u sektoru obrane i usmjeriti ih prema novim nišama i novim tehnologijama suvereniteta.

I.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA OBRAMBENE TEHNOLOGIJE I PROIZVODI DVOJNE NAMJENE (DUAL-USE)

Rezime prvog javnog sastanka u sklopu strateškog projekta podrške inicijativi klastera konkurentnosti  sektora obrambene tehnologije i proizvoda dvojne namjene (Dual-use).

Dana 31. siječnja 2017. godine, 31 predstavnik privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama sudjelovali su u aktivnosti ovog projekta čiji je cilj povećati konkurentnost u području sektora obrambene tehnologije i proizvoda dvojne namjene (Dual-use) u Hrvatskoj. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje pomoći onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, ujedno i nositelj ovog projekta, otvorio je sastanak, opisujući kako se ovaj projekt uklapa u provedbeni okvir Strategije pametne specijalizacije (S3). Inicijativa projekta koristi analitičku metodologiju koja je već uspješno primijenjena u više od 40 različitih sektora u 70 različitih regija širom svijeta, a prije svega u Europskoj uniji. Na javnom sastanku predstavljene su aktivnosti u tri ključne faze projekta, uključujući i sljedeće:

1) Identificiranje izazova u pojedinoj industriji i pokretanja aktivnosti (dovršeno);

2) Razvoj strategije pojedinog sektora (veljača-travanj 2017.); i

3) Pokretanje aktivnosti potrebnih za implementaciju strategije (travanj –  srpanj 2017. godine).

Sastanak održan 31. siječnja ključan je dio prve faze projekta, koja je završila zajedničkom raspravom svih sudionika u identifikaciji potencijalnih izazova i mogućnosti u sektoru. Teme koje su se u raspravi pokazale kao ključne su sljedeće: potreba za mogućnostima međusobne suradnje među poduzećima u sektoru,  poticanje konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća i suradnju između tvrtki, obrazovnih i istraživačkih institucija. Drugi javni sastanak održati će se u travnju te će se na istome predstaviti rezultati analize provedene u drugoj fazi projekta te utvrditi niz radnji s ciljem pronalaska specifičnih poslovnih prilika.

Prezentacije održane na prvom javnom sastanku tematskog pod područja Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (Dual-use) možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Prezentacija CIRAZ-a i Svjetske banke

defense2 defense5

II.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA OBRAMBENE TEHNOLOGIJE I PROIZVODI DVOJNE NAMJENE (DUAL-USE)

Dana 7. travnja 2017. godine, 19 predstavnika privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama prisustvovalo je drugom javnom sastanku na kojemu su se predstavili rezultati analize tržišta na kojima djeluje obrambena industrija. Prikazan je način segmentacije tržišta i industrije koji se bazira na analitici i metodi razvijenoj od strane prof. Mihaela Portera sa Sveučilišta Harvard. Sukladno analizi koja pokazuje da se poslovna uspješnost poslovnog modela koji obuhvaća proizvodnju i plasman na tržište „samo proizvoda“ temelji na ekonomiji obujma te da se konkurencija u tom slučaju javlja na globalnoj razini. S druge strane prikazana je moguća evolucija proizvodnih tvrtki u ovom segmentu na način da se integriraju različite komponente u uslugu dodane vrijednosti (garantni rok, održavanje, instalacija, treninzi, projektiranje, konzalting i dr.).  Dati su neki primjeri potencijalnih tržišnih prilika za hrvatske tvrtk s porukom „Nadzor granica i kritične infrastrukture kao usluga, služba spašavanja kao usluga, vatrogastvo kao usluga, osobna zaštitna oprema kao usluga“.

Kao ključna područja za uspješnu transformaciju poslovanja u profitabilniji i održiviji segment, a koja treba poboljšati, su aktivnosti utvrđivanja kapaciteta i definiranja pilota za koncept upravljanja incidentima, definiranje propisa i standardizacija a) incident menadžmenta i b) sigurnosti zaštite na radu te definiranje strukture istraživačko – razvojne platforme. U tom smislu  predstavljene su tri radne grupe na kojima će se raditi u trećoj fazi ovog projekta:

1) Sistemska integracija

2) Poslovno okruženje

3) Nove tehnologije

Ove tri grupe u kojima će sudjelovati i tvrtke i institucije, raditi će na planovima aktivnosti koji će biti predstavljene na 3. javnom sastanku u lipnju 2017. g.

Prezentacije održane na drugom javnom sastanku tematskog pod područja Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (Dual-use) možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  i Prezentacija CIRAZ-a i Svjetske banke

dsc01647 dsc01658 dsc01666 dsc01670 dsc01673

 

III.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA OBRAMBENE TEHNOLOGIJE I PROIZVODI DVOJNE NAMJENE (DUAL-USE)

Dana 28. lipnja održane su 3. javne konzultacije što je ujedno i posljednja faza ovog dijela projekta. U okviru 3. javnih konzultacija prezentiran je konkretan akcijski plan za postizanje cilja boljeg pozicioniranja S3 pod-tematskog prioritetnog područja Obrambena tehnologija i proizvodi dvojne namjene (Dual-use) u globalnim lancima vrijednosti. Na sastanku je, od strane predstavnika privatnog sektora, prezentiran predloženi akcijski plan, uključujući konkretne inicijative koje bi se trebale provesti do kraja 2018. godine. Predložene aktivnosti rezultat su suradnje i zajedničkog rada privatnih poduzeća, akademskih i javnih tijela u radnim skupinama održanim nakon 2. javnih konzultacija.

U zaključnom dijelu 3. javnih konzultacija predstavnici privatnog sektora pozvali su na zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu pokretanja predloženih aktivnosti.

Prezentaciju održanu na trećem javnom sastanku tematskog pod područja Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (Dual-use) možete pronaći OVDJE.

dsc02203dsc02204dsc02210dsc02206dsc02220dsc02217