INOVA Think Thank

Međunarodno savjetodavno vijeće za inovacije (Inova Think Tank) bit će oformljeno na razini radne skupine imenovanih međunarodnih stručnjaka s osnovnim ciljem stvaranja i promicanja novih ideja te davanja savjeta za primjenu inovacijskih programa i potpora prema nosiocima provedbe Strategije pametne specijalizacije RH i Strategije poticanja inovacija RH 2014. – 2020.

Vijeće će se sastajati do dva puta godišnje te raspravljati i davati konkretne smjernice provedbenim tijelima Inovacijskog sustava (Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatskoj gospodarskoj komori, Inovacijskom vijeću za industriju, Tematskim inovacijskim vijećima) objavljivanjem dokumenata, sastancima i susretima, organizacijom aktivnosti te diseminacijom rezultata i znanja dobivenih radom Međunarodnog savjetodavnog vijeća za inovacije.

Djelatnici Sirazisa će biti uključeni u provedbu Projekta i obavljat će funkciju Tajništva te će podupirati rad Inova Think Tanka pripremom analitičkih izvještaja, regulativa, strateških i pravnih okvira te financijskih instrumenata kojima će se članovima Međunarodnoga savjetodavnog vijeća za inovacije dati cjelovit uvid u funkcioniranje Inovacijskog sustava RH te omogućiti podloga za donošenje prijedloga za unapređenje.

Prema provedbenom planu projekta, uspostava Međunarodnog savjetodavnog vijeća za inovacije planirana je za 2019. godinu.