Klasteri konkurentnosti

Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji

pharmaceuticals

Ovaj PTPP usmjeren je na jačanje položaja RH kao središta za proizvodnju zdravstvenih proizvoda što će se postići integracijom postojećih poduzeća i istraživačkih kapaciteta u javnom i privatnom sektoru.

Portfelj proizvoda ovog PTPP-a uključuje proizvodnju novih kemijskih i bio-tehnoloških entiteta, generičke i patentirane lijekove, OTC lijekove, veterinarske proizvode, dermatološku kozmetiku, biljne lijekove te medicinsku i stomatološku opremu i uređaje.

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka je jedan od vodećih proizvodnih sektora u pogledu tehnološke sofisticiranosti, ulaganja u istraživanje i razvoj, orijentiranosti na izvoz i dobiti.

I.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA FARMACEUTIKA, BIOFARMACEUTIKA, MEDICINSKA OPREMA I UREĐAJI 

Rezime prvog javnog sastanka u sklopu strateškog projekta podrške inicijativi hrvatskog klastera konkurentnosti u sektoru farmaceutike, biofarmaceutike, medicinske oprema i uređaja.

Dana 31. siječnja 2017. godine, 30 predstavnika privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama sudjelovali su u aktivnosti ovog projekta čiji je cilj povećati konkurentnost područja farmaceutike, biofarmaceutike, medicinske opreme i uređaja u Hrvatskoj. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje pomoći onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, ujedno i nositelj ovog projekta, otvorio je sastanak, opisujući kako se ovaj projekt uklapa u provedbeni okvir Strategije pametne specijalizacije (S3). Inicijativa projekta koristi analitičku metodologiju koja je već uspješno primijenjena u više od 40 različitih sektora u 70 različitih regija širom svijeta, a prije svega u Europskoj uniji. Na javnom sastanku predstavljene su aktivnosti u tri ključne faze projekta, uključujući i sljedeće:

1) Identificiranje izazova u pojedinoj industriji i pokretanja aktivnosti (dovršeno);

2) Razvoj strategije pojedinog sektora (veljača-travanj 2017.); i

3) Pokretanje aktivnosti potrebnih za implementaciju strategije (travanj –  srpanj 2017. godine).

Sastanak održan 31. siječnja ključan je dio prve faze projekta, koja je završila zajedničkom raspravom svih sudionika u identifikaciji potencijalnih izazova i mogućnosti u sektoru. Teme koje su se u raspravi pokazale kao ključne su slijedeće: potreba podrške Vlade istraživanju, razvoju i inovacijama, uklanjanje fiskalnih i administrativnih prepreka te potreba za podrškom pri pokušajima internacionalizacije. Drugi javni sastanak održati će se u travnju te će se na istome predstaviti rezultati analize provedene u drugoj fazi projekta te utvrditi niz radnji s ciljem pronalaska specifičnih poslovnih prilika.

Prezentacije održane na prvom javnom sastanku tematskog pod područja Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta I., Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta II. i Prezentacija CIRAZ-a i Svjetske banke

img-20170131-wa0000 img-20170131-wa0002

II.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA FARMACEUTIKA, BIOFARMACEUTIKA, MEDICINSKA OPREMA I UREĐAJI 

Dana 13. travnja 2017. godine  održan je drugi javni sastanak u okviru Strateškog projekta pružanja podrške inicijativama klastera konkurentnosti u području farmaceutske industrije te industrije medicinske opreme i uređaja. Sastanku je prisustvovalo 30-ak predstavnika industrije i nadležnih institucija te su pritom izloženi segmenti industrije koji, između ostalog, predstavljaju načine na koje se tržište prilagođava neprestano mijenjajućim trendovima, kao što su digitalne usluge integrirane u medicinska rješenja, personalizirana medicina, te premještanje naglaska sa samog liječenja, na preventivnu i prediktivnu njegu. Također, istaknut je potencijal te prostor za poboljšanje domaćih proizvodnih tvrtki na način da se uz sami proizvod integrira i usluga, kao što su savjetodavna uloga sve bitnijeg ljekarnika, potom korištenje digitalnih gadgeta koji omogućuju praćenje raznih fizioloških stanja organizma itd.

Kao ključna područja potrebna za pozicioniranje u atraktivniji tržišni segment prepoznata su sljedeća područja: regulatorni okvir koji, između ostalog,  uključuje i promjenu sustava javne nabave koji je trenutno razmjerno nepovoljan za manje, inovativne tvrtke, potom inovacije okrenute krajnjem korisniku čiji izbor postaje sve važniji za uspjeh proizvoda na tržištu te, na koncu, mjere potrebne za jačanje kapaciteta tvrtki pri stvaranju poslovnih planova, dubinskih snimanja, investicijskih prijedloga itd..

U tom smislu predstavljene su sljedeće  radne grupe na kojima će se raditi u sklopu treće faze projekta:

1.      Regulatorna pitanja,

2.      Inovacije okrenute korisnicima

3.      Institucionalni okvir za podršku inovacijama

Na navedenim radnim grupama predviđeno je sudjelovanje predstavnika tvrtki te nadležnih institucija, te će rezultati radnih grupa biti predstavljeni na trećem javnom sastanku koji će se održati u lipnju 2017. godine.

Prezentacije održane na prvom javnom sastanku tematskog pod područja Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Prezentacija CIRAZ-a i Svjetske banke

dsc01787 dsc01788 dsc01792 dsc01794 dsc01797

III.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA FARMACEUTIKA, BIOFARMACEUTIKA, MEDICINSKA OPREMA I UREĐAJI 

Dana 04. srpnja održane su 3. javne konzultacije što je ujedno i posljednja faza ovog dijela projekta. U okviru 3. javnih konzultacija prezentiran je konkretan akcijski plan za postizanje cilja boljeg pozicioniranja S3 pod-tematskog prioritetnog područja Farmaceutike, biofarmaceutike, medicinske opreme i uređaja u globalnim lancima vrijednosti. Na sastanku je, od strane predstavnika privatnog sektora, prezentiran predloženi akcijski plan, uključujući konkretne inicijative koje bi se trebale provesti do kraja 2018. godine. Predložene aktivnosti rezultat su suradnje i zajedničkog rada privatnih poduzeća, akademskih i javnih tijela u radnim skupinama održanim nakon 2. javnih konzultacija.

U zaključnom dijelu 3. javnih konzultacija predstavnici privatnog sektora pozvali su na zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu pokretanja predloženih aktivnosti.

Prezentaciju održanu na trećem javnom sastanku tematskog pod područja Farmaceutike, biofarmaceutike, medicinske oprema i uređaja možete pronaći OVDJE.

dsc02222 dsc02226 dsc02237 dsc02242 dsc02238