Klasteri konkurentnosti

Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

green-energy

Područje ekološki prihvatljivih tehnologija posebno se fokusirao na izazove vezane uz klimatske promjene i razvoj niskougljične ekonomije u Republici Hrvatskoj. Značaj sektora odražava se u svim područjima vezanim uz energetiku te su razvijena i druga područja zaštite okoliša važna za održivi razvoj: ublažavanje klimatskih promjena (utječe na proizvodnju hrane i bio-ekonomiju, kvalitetu života, turizam, i sl.), upravljanje vodnim resursima (pitka voda, otpadne vode), zaštita zraka (zdravlje i kvaliteta života) te kontrola drugih uvjeta zaštite okoliša (rijeke, more, tlo). Ovaj sektor izrazito je horizontalan s aktivnostima u svim relevantnim gospodarskim sektorima u Republici Hrvatskoj. Različite ekonomske aktivnosti u ovom sektoru obilježen je značajnim investicijama u istraživanje i razvoj i ulaganjem u nove tehnologije. Stoga će fokus ovog sektora biti na daljnjem razvoju i identifikaciji novih, zelenih i okolišno prihvatljivijih tehnologija.

I.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE TEHNOLOGIJE, OPREMA I NAPREDNI MATERIJALI

Rezime prvog javnog sastanka u sklopu strateškog projekta podrške inicijativi hrvatskog klastera konkurentnosti u sektoru ekološki prihvatljivih tehnologija, opreme i naprednih materijala .

Dana 02. veljače 2017. godine, predstavnici privatnog sektora, zajedno s javnim i znanstvenim institucijama sudjelovali su u aktivnosti ovog projekta čiji je cilj povećati konkurentnost u području ekološki prihvatljivih tehnologija, opreme i naprednih materijala u Hrvatskoj. Ovaj projekt, temeljen na suradnji i fokusu na tvrtke, aktivno je usmjeren na pružanje pomoći onim tvrtkama koje se nalaze u sektorima obuhvaćenim Strategijom pametne specijalizacije (S3) kako bi se što bolje prilagodile promjenjivim trendovima u industriji. U tom kontekstu kroz projekt će se definirati strategije za svaki pojedini sektor i izraditi konkretni akcijski i investicijski planovi.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, ujedno i nositelj ovog projekta, otvorio je sastanak, opisujući kako se ovaj projekt uklapa u provedbeni okvir Strategije pametne specijalizacije (S3). Inicijativa projekta koristi analitičku metodologiju koja je već uspješno primijenjena u više od 40 različitih sektora u 70 različitih regija širom svijeta, a prije svega u Europskoj uniji. Na javnom sastanku predstavljene su aktivnosti u tri ključne faze projekta, uključujući i sljedeće:

1) Identificiranje izazova u pojedinoj industriji i pokretanja aktivnosti (dovršeno);

2) Razvoj strategije pojedinog sektora (veljača-travanj 2017.); i

3) Pokretanje aktivnosti potrebnih za implementaciju strategije (travanj –  srpanj 2017. godine).

Sastanak održan 02. veljače ključan je dio prve faze projekta, koja je završila zajedničkom raspravom svih sudionika u identifikaciji potencijalnih izazova i mogućnosti u sektoru. Teme koje su se u raspravi pokazale kao ključne su sljedeće: potreba za pružanje političke podrške lokalnim proizvođačima, uklanjanje prepreka u postupcima javne nabave te potreba provedbe definiranih standarda s ciljem osiguranja kvalitete. Drugi javni sastanak održati će se u travnju te će se na istome predstaviti rezultati analize provedene u drugoj fazi projekta te utvrditi niz radnji s ciljem pronalaska specifičnih poslovnih prilika.

Prezentacije održane na prvom javnom sastanku tematskog pod područja Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  i Prezentacija CIRAZ-a i Svjetske banke

environment2 environment4

II.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE TEHNOLOGIJE, OPREMA I NAPREDNI MATERIJALI

Dana 04. travnja 2017. godine održan je drugi javni sastanak u okviru Strateškog projekta podrške inicijativama klastera konkurentnosti za podtematsko područje Energetskih tehnologija, sustava i opreme te Ekološki prihvatljivih tehnologija, opreme i naprednih materijala. Sastanku je prisustvovalo 30-tak predstavnika privatnog, javnog i znanstvenog sektora.

Tijekom sastanka predstavljena je analiza trendova razvoja energetskih sustava kao i usmjerenost razvoja ekološki prihvatljivih tehnologija. Poseban naglasak stavljen je na razvoj integriranih energetskih sustava i integriranih usluga u području ekološki prihvatljivih tehnologija. Nastavno na trendove, predstavljene su inicijative izgradnje fleksibilnijih energetskih sustava s naglaskom na pametne mreže, energetske otoke i mikromreže, predstavljena su potencijalna nova tržišta te su dobavljačima predstavljeni zahtjevi od kupaca takvih naprednih sustava. Kao ključna unaprjeđenja unutar predmetnih podtematskih područja, za uspješnu transformaciju poslovanja u profitabilniji i održiviji segment unutar globalnih lanaca vrijednosti, identificirane su aktivnosti preobrazbe poslovnih strategija za usmjerenje ka novim segmentima koji nude uz proizvod i povezanu uslugu, čime se vrijednost za krajnjeg korisnika višestruko povećava.

U smislu prelaska poslovanja na napredne sustave kao i pomoći u transformaciji, prisutnima su predstavljene tri radne grupe:

1) Nove tehnologije

2) Zakonodavni okvir

3) Platforma za poslovne i financijske modele

koje će u trećoj fazi projekta, kroz aktivno sudjelovanje predstavnika gospodarstva, kreirati Akcijskih planova za unaprjeđenje poslovanja poduzeća u za područje energetskih i okolišnih tehnologija. 3. javni sastanak održati će se u lipnju 2017. godine.

Prezentacije održane na drugom javnom sastanku tematskog pod područja Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali i Energetske tehnologije, sustavi i oprema možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Prezentacija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  i Prezentacija CIRAZ-a i Svjetske banke

dsc01551 dsc01563 dsc01569 dsc01575

III.  JAVNI SASTANAK TEMATSKOG POD PODRUČJA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE TEHNOLOGIJE, OPREMA I NAPREDNI MATERIJALI

Dana 29. lipnja održane su 3. javne konzultacije što je ujedno i posljednja faza ovog dijela projekta. U okviru 3. javnih konzultacija prezentiran je konkretan akcijski plan za postizanje cilja boljeg pozicioniranja S3 pod-tematskog prioritetnog područja Energetske tehnologije, sustavi i oprema te Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali u globalnim lancima vrijednosti. Na sastanku je, od strane predstavnika privatnog sektora, prezentiran predloženi akcijski plan, uključujući konkretne inicijative koje bi se trebale provesti do kraja 2018. godine. Predložene aktivnosti rezultat su suradnje i zajedničkog rada privatnih poduzeća, akademskih i javnih tijela u radnim skupinama održanim nakon 2. javnih konzultacija.

U zaključnom dijelu 3. javnih konzultacija predstavnici privatnog sektora pozvali su na zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu pokretanja predloženih aktivnosti.

Prezentaciju održanu na trećem javnom sastanku tematskog pod područja Energetske tehnologije, sustavi i oprema te Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali možete pronaći OVDJE.

dsc02181 dsc02161 dsc02156