HGK Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav

Hrvatska gospodarska komora partner je u provedbi dvaju strateških projekata čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Za provedbu Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti (KK projekt) te Strateškog projekta za podršku inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt), zadužen je Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav. Oba projekta sufinancirana su iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Financiranje i nadzor
Provedba projekata sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj s 85 posto potrebnih financijskih sredstava, dok preostalih 15 posto podmiruju projektni partneri u omjerima u skladu s njihovim projektnim aktivnostima.
Razdoblje provedbe projekata je četiri godine, od 2016. do 2020. godine, a ukupan proračun za korisnika i partneraiznosi 6,2 milijuna eura. Nadzor nad korištenjem financijskih sredstava provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kao Posredničko tijelo 2. razine.

Ciljevi i aktivnosti
Zaposlenici Sektora, u sklopu provedbe Strateških projekata, rade na potpori industrijskom razvoju Republike Hrvatske, potpori uspostavi i operativnom funkcioniranju učinkovitoga nacionalnog inovacijskoga sustava te, općenito, jačanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Također, rade na jačanju pozicije Republike Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti, pružaju potporu internacionalizaciji hrvatskoga gospodarstva, njegovoj promociji i brandiranju te aktivno djeluju na povećanju znanja i vještina poslovnog sektora,  potrebnih za ostvarivanje ciljeva industrijskog razvoja.

Nacionalne strategije
U sklopu provedbe dvaju Strateških projekata provode se i tri nacionalne strategije.