Akademija za industrijski razvoj

HGK Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav zadužen je za rad Akademije za industrijski razvoj (AIR) za koju će programe i module pripremati sa stručnjacima iz Svjetske banke.

Ključni moduli i nastavni materijal za AIR i (pro)ljetnu školu konkurentnosti su iz područja: globalnih lanaca vrijednosti i opskrbe, promicanja izvoza, izravnih stranih investicija, brandiranja, istraživanja i razvoja i inovacija, upravljanja ljudskim potencijalima, financiranja projekata i drugim područjima koja je prepoznao poslovni sektor.

Djelatnici Sektora radit će i na sustavu akreditacije za certificiranje trenera, putem treninga i praćenja njihove uspješnosti, a organizirat će i tečajeve, edukacije, radionice, seminare i ljetne škole.

Prema provedbenom planu projekta Akademija za industrijski razvoj kao i Ljetna škola započele su s provedbom početkom 2020. godine.

Hrvatska gospodarska komora, a uz provedbu savjetničke tvrtke Apsolon, organizira niz besplatnih radionica za poduzetnike kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu, potaknuli stvaranje inovacija i internacionalizirali poslovanje.

Digitalno doba sa sobom nosi nove poslovne izazove. Top domaći i međunarodni predavači, sudionicima će prenositi najnovija znanja, alate i vještine neophodne za poslovanje u današnjem izuzetno izazovnom i nepredvidljivom okruženju.

Prve radionice su podijeljene u pet modula:

  1. Digitalna transformacija i prilagodba tržišnim promjenama koje donosi digitalno doba– u sklopu ovog modula obrađuje se koncept digitalne transformacije u kontekstu pripreme poduzeća za izradu digitalne strategije, optimizaciju procesa digitalizacije i stvaranja organizacijske inovativnosti.
  2. Design thinkingmetoda za razvoj i brzu komercijalizaciju inovacija – u sklopu ovog modula ojačat će se inovacijski kapaciteti poduzetnika koji će usvojiti design thinking, najkorišteniju svjetsku inovacijsku metodu, u svrhu razvoja i povećanja broja komercijaliziranih inovacija.
  3. Upravljanje ljudskim potencijalima i razvoj pametnih vještina – u sklopu ovog modela ojačat će se poduzetnički kapaciteti usvajanjem znanja i pametnih vještina koje moraju posjedovati zaposlenici kako bi poduzeća bila tržišno konkurentna.
  4. Transfer znanja i tehnologija– jedna od ključnih odrednica konkurentnog gospodarstva jest uspješna suradnja znanstvenih institucija i gospodarstva, u svrhu razvoja i komercijalizacije inovacija. U okviru ovog modela poduzetnicima će se prenijeti najnovija znanja i spoznaje iz područja transfera tehnologije, postojeća praksa, metode i savjeti kako postići bolju i bržu sinergiju između akademske zajednice i gospodarstva.
  5. Načini financiranja razvojno istraživačkih projekata– u sklopu ovog modula poduzetnici će steći informacije, znanja i vještine o metodama i načinima optimalnog financiranja svojih razvojno-istraživačkih te investicijskih projekata. Posebna će se pažnja posvetiti metodama financiranja iz nacionalnih te EU fondova i programa, kao i alternativnim izvorima financiranja.

Više informacija pronađite na poveznici.

  1. Female Office Worker Using Laptop Computer, Male Supervisor Looking Over Her Shoulder and Pointing --- Image by © Eric Audras/PhotoAlto/Corbis