Strategic project I

Rezultati

Očekivani rezultati provedbe strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti su:

  • Provedene inicijative klastera konkurentnosti u cilju jačanja konkurentnosti
    (broj provedenih inicijativa 15)
  • Osiguranje nefinancijske podrške poduzećima kroz razvoj pametnih vještina vezano za Globalne lance vrijednosti i jačanje konkurentnosti (pružena podrška 100 poduzeća)
  • Sudjelovanje poduzeća u inicijativama internacionalizacije (sajmovi, izložbe, trgovački posjeti) (sudjelovanje na 12 inicijativa)
  • Identificirani novi brendovi u pod-tematskim područjima (identificirano 13 novih brandova)