Strategic project I.

Provedba aktivnosti KK projekta

Provedba aktivnosti Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uključuje četiri elementa:

Element projekta 1: Izrada strateškog okvira za klaster inicijative i podrška jačanju kapaciteta i razvoju pametnih vještina

Element projekta 2: Provedba klaster inicijativa

Element projekta 3: Promidžba i vidljivost

Element projekta 4: Upravljanje projektom i administracija