Strategic project I.

O KK projektu

Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti, provodi Hrvatska gospodarska komora (HGK) kroz Centar za industrijski razvoj. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a planirano trajanje je četiri godine. Ukupni budžet iznosi 67.494.068,00 HRK od kojih je 85 posto iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi), točnije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ostatak od 15 posto financira HGK.

Projekt je pokrenut kako bi se doprinjelo povećanju konkurentnosti i specijalizaciji hrvatskog gospodarstva sukladno, njegovoj transformaciji i strukturnim promjenama industrije te potaknula komercijalizacija inovacija i internacionalizacija poslovnog sektora kroz jačanje pametnih vještina.

Jedan od glavnih instrumenata koji će doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz umrežavanje svih dionika ključnih za razvoj, su klasteri konkurentnosti, kojih je 2013. godine osnovano 12 (nadležno Ministarstvo gospodarstva). Dinamika klastera predstavlja pokretač gospodarske, industrijske i tehnološke specijalizacije Republike Hrvatske. Klasteri konkurentnosti pružaju formalnu strukturu suradnje za različita djelovanja i projekte usmjerenu na dionike utvrđenih industrijskih sektora hrvatskog gospodarstva.
Dvanaest hrvatskih klastera konkurentnosti sudjelovalo je u izradi  i definiranju tematskih i podtematskih područja u okviru procesa poduzetničkog otkrivanja. Na temelju utvrđenih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskom poslovnom i istraživačko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja i glavnim S3 kriterijima za odabir, kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj odabrana su tematska prioritetna područja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te samim time u najvećoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. To su:

 

 1. Zdravlje i kvaliteta života
  (1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
  (2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
  (3.) Nutricionizam
 2.  Energija i održivi okoliš
  (4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
  (5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali
 3. Promet i mobilnost
  (6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
  (7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
  (8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika
 4. Sigurnost
  (9.) Obrambena tehnologija i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
  (10.) Kibernetička sigurnost
  (11.) Protuminski program
 5. Hrana i bio ekonomija
  (12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
  (13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

Za povećanje konkurentnosti u okviru S3 prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja Ministarstvo gospodarstva je odlučilo, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, kroz ovaj Projekt dati podršku u provedbi klaster inicijativa.


Ciljevi

Glavni cilj Projekta je podržati nastojanja Klastera konkurentnosti za povećanjem konkurentnosti i poboljšanjem pozicije Republike Hrvatske unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe kroz provedbu klaster inicijativa koje su usmjerene na poticanje inovacija, povećanje produktivnosti, jačanje pametnih vještina u poslovnom sektoru, uvođenje strukturnih promjena u hrvatsko gospodarstvo, internacionalizaciju poslovanja, proaktivno privlačenje stranih investicija, teritorijalno i proizvodno brendiranje hrvatskog gospodarstva, uspostavu sustava praćenja i procjene klaster inicijativa te podršku provedbi ostalih klaster inicijativa.

Kako bi se omogućilo postizanje glavnog cilja Projekta postavljena su i tri Specifična cilja:

(1) Ojačati poziciju klastera konkurentnosti RH u odabranim globalnim lancima vrijednosti (GLV) i potaknuti razvoj pametnih vještina u poslovnom sektoru.

(2) Potaknuti internacionalizaciju poslovnog sektora kroz proaktivan pristup izravnim stranim ulaganjima i izradu i provedbu Izvozne strategije za definirane strateške segmente i industrije u nastajanju u okviru S3 podtematskih prioritetnih područja.

(3) Potaknuti teritorijalno i proizvodno brendiranje hrvatskog gospodarstva i promovirati koncept klastera konkurentnosti.

Također, posebno će se voditi briga o područjima jedinica lokalne samouprave sa nižim indeksom razvijenosti kako bi se određeni segmenti gospodarstva koji tamo postoje unaprijedili i kako bi poduzetnici s tih područja ušli u nacionalne i globalne lance vrijednosti i lance nabave.

Plan provedbe

Projekt se provodi kroz četiri elementa:

Element projekta 1:Izrada strateškog okvira za klaster inicijative i podrška jačanju kapaciteta i razvoju pametnih vještina
Element projekta 2: Provedba klaster inicijativa
Element projekta 3: Promidžba i vidljivost
Element projekta 4: Upravljanje projektom i administracija


Očekivani rezultati

Očekivani rezultati provedbe strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti su:

• Provedene inicijative klastera konkurentnosti u cilju jačanja konkurentnosti
(broj provedenih inicijativa 15)
• Osiguranje nefinancijske podrške poduzećima kroz razvoj pametnih vještina vezano za Globalne lance vrijednosti i jačanje konkurentnosti (pružena podrška – 100 poduzeća)
• Sudjelovanje poduzeća u inicijativama internacionalizacije (sajmovi, izložbe, trgovački posjeti) (sudjelovanje na 12 inicijativa)
• Identificirani novi brendovi u podtematskim područjima (identificirano 13 novih brandova)