WEB inovacijska platforma

Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi ima četiri specifična cilja od kojih je prvi specifični cilj: Mapirati kapacitete poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije i uspostaviti učinkoviti institucionalni ustroj i WEB platformu za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru nacionalnog inovacijskog sustava.

Provedbom Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi omogućit će se ravnomjerni regionalni razvoj kroz podršku pametnoj specijalizaciji Republike Hrvatske i korištenju teritorijalnog kapitala na lokalnoj i regionalnoj razini.

Putem mapiranja tehnoloških i IRI kapaciteta poslovnog sektora dobit će se uvid u jakosti i slabosti pojedinih dijelova Republike Hrvatske za istraživanje i razvoj što će biti osnova za usmjeravanje daljnje podrške nacionalne razine u cilju jačanja i ravnomjernog razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture.

Prikazom istih kapaciteta na jedinstvenoj WEB platformi omogućit će se lakše prepoznavanje razvojnih i investicijskih prilika u određenim regionalnim centrima i usmjeravanje potencijalnih ulagača prema pojedinom tematskom prioritetnom području identificiranom kroz Strategiju pametne specijalizacije.

Sukladno okolnostima i provedbenim planovima projekta očekivani početak rada WEB inovacijske platforme je tijekom 2019. godine.