Strategic project II.

Rezultati

Očekivani rezultati provedbe strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi:

  • Poduzećima pružena nefinancijska potpora (50 poduzeća)
  • Uspostavljena Tematska inovacijska vijeća (5 Tematskih inovacijskih vijeća)
  • Uspostavljena WEB inovacijska platforma (1 platforma)
  • Identificirani strateški projekti u sklopu svake Tematske inovacijske platforme (25 projekata)
  • Pripremljene IRI strategije za poslovni sektor za S3 tematska prioritetna područja (5 strategija)