Strategic project II.

Provedba aktivnosti projekta

Provedba Strateškog projekta za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi uključuje 5 elemenata.

Element projekta 1: Podrška uspostavi i operativnom radu Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

Element projekta 2: Izrada IRI strategija poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja i priprema zalihe IRI projekata

Element projekta 3: Promocija inovacijske politike i jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Element projekta 5: Upravljanje projektom i administracija