Strategic project II.

Ciljevi

Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

Ciljevi i svrha
Svrha projekta je stvoriti učinkovit i samoodrživ okvir za podršku i poticanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, kao i podignuti svijest o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru za identificiranje novih potencijala industrijskog rasta i stvaranja poslova, poboljšanje konkurentnosti, modernizaciju i diversifikaciju hrvatskog gospodarstva.

Projekt ima 4 specifična cilja:

Specifični cilj 1. Mapirati kapacitete poslovnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije i uspostaviti učinkoviti institucionalni ustroj i WEB platformu za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru nacionalnog inovacijskog sustava

Specifični cilj 2. Izraditi dugoročno usmjerene IRI strategije poslovnog sektora za identificirana S3 tematska prioritetna područja

Specifični cilj 3. Pripremiti zalihu projekata istraživanja, razvoja i inovacija

Specifični cilj 4. Potaknuti jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija