Strategic project I.

Prioritetna S3 područja

Dvanaest postojećih klastera konkurentnosti sudjelovalo je u izradi S3 strategije i definiranju tematskih i podtematskih područja u okviru procesa poduzetničkog otkrivanja.
Na temelju utvrđenih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskom poslovnom i istraživačko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja i glavnim S3 kriterijima za odabir, kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj odabrane su sljedeća tematska prioritetna područja :

  1. zdravlje i kvaliteta života
  2. energija i održivi okoliš
  3. transport i mobilnost
  4. sigurnost
  5. hrana i bio ekonomija

te 13 užih tematskih pod područja (Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji; Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; Nutricionizam; Energetske tehnologije, sustavi i oprema; Ekološki prihvatljive tehnologije i oprema i napredni materijali; Proizvodnja cestovnih i željezničkih dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti; Ekološki prihvatljiva transportna rješenja; Inteligentni transportni sustavi i logistika; Kibernetička sigurnost; Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene; Protuminski program; Održiva proizvodnja i prerada hrane i Održiva proizvodnja i prerada drva) za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te samim tim u najvećoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

S obzirom na složenost izrade globalnih lanaca vrijednosti i na njihovu veliku dinamiku planira se u prvoj godini Projekta izraditi 7 globalnih lanaca vrijednosti i to iz slijedećih pod-tematskih prioritetnih područja: