Strategic project I.

Plan provedbe

Plan provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti ili akcijski plan za provedbu Projekta uključuje 4 elementa.

Element projekta 1: Izrada strateškog okvira za klaster inicijative i podrška jačanju kapaciteta i razvoju pametnih vještina

Provedba ovog elementa uključuje grupu aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta i razvoj stručnjaka za konkurentnost kod Korisnika i Partnera; stratešku analizu i procjenu konkurentne pozicije Hrvatskih klastera konkurentnosti u GLV i opskrbe i identifikaciju potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije RH u GLV te strateških segmenata za nadogradnju industrije; pripremu sustavnog predviđanja i procjenu mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva; predlaganje učinkovite suradnje i partnerstva za zajedničke investicije za poboljšanje pozicija u GLV; organiziranje javno privatnog dijaloga za lanac vrijednosti i izradu Akcijskog plana s mjerama za jačanje pozicije RH u odabranim GLV; analizu praznina u hrvatskim lancima vrijednosti i identifikaciju specifičnih niša i tržišta s ciljem proaktivnog pristupa za privlačenje izravnih stranih ulaganja; razvoj Akcijskog plana s ciljem jačanja pozicije Republike Hrvatske kao povoljne investicijske destinacije za privlačenje investicija u visoko-tehnološke sektore i industrije u nastajanju; izradu Akcijskog plana za promotivne aktivnosti i primjenu marketinških alata za poticanje priljeva investicija; izradu Izvozne strategije (uključujući i jedinstveno tržište EU) za prioritetne sektore/proizvodne niše u okviru klastera konkurentnosti i industrija u nastajanju koja uključuje listu sa identificiranim potencijalnim izvoznim tržištima za svaki prioritetni sektor/proizvodnu nišu i industriju; pripremu Akcijskog plana za izvozne inicijative i ciljane promidžbene aktivnosti; identifikaciju potencijalnih hrvatskih brendova i izradu Akcijskog plana za teritorijalno brendiranje i brendiranje proizvoda u GLV; pripremu Smjernica za uspostavu i promicanje Akademije za industrijski razvoj i Ljetnu školu konkurentnosti i razvoj adekvatnih Programa i edukacijskih modula i sveobuhvatnih nastavnih materijala te sustava za certificiranje predavača uz osposobljavanje (trening) istih.

Provedba ovog elementa realizirat će se kroz ugovaranje savjetodavnih usluga te rad ljudi u instituciji Partnera koji će uz integralan i sinergijski pristup pristupiti provedbi predviđenih aktivnosti.

Jedan od ključnih čimbenika za uspješnu provedbu ovog elementa i njegove održivosti je jačanje kapaciteta djelatnika Korisnika i Partnera koji će nakon završetka Projekta biti u potpunosti osposobljeni samostalno provoditi aktivnosti provedbe klaster inicijativa u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poboljšanja pozicije u globalnim lancima vrijednosti i opskrbe. Jačanje kapaciteta provoditi će se paralelno sa provedbom aktivnosti, jer će djelatnici Korisnika i Partnera osim na formalan način kroz edukaciju učiti i kroz rad na pojedinim aktivnostima.

Drugi ključni čimbenik je osiguranje trajne i ciljane edukacije poslovnih subjekata, s ciljem poticanja inovativne kulture, povećanja produktivnosti i diversifikacije gospodarske aktivnosti. Uspostavljanjem AIR omogućit će se poboljšanje postojećeg i stjecanje novih znanja i vještina poslovnih subjekata kako bi pravovremeno mogli odgovoriti na izazove koje donosi konkurencija te unaprijediti poziciju vlastite tvrtke na tržištu, ali u konačnici doprinijeti i povećanju konkurentnosti gospodarstva RH.

Element projekta 2: Provedba klaster inicijativa

Na osnovi analitičkih i strateških podloga i izrađenih akcijskih planova za provedbu klaster inicijativa u okviru Elementa 1, ovaj element koncentrira se na provedbu ciljanih mjera za privlačenje (stranih i domaćih) investicija, poboljšanje pozicije RH unutar GLV-ova, poticanje internacionalizacije poslovnog sektora otvaranjem novih izvoznih tržišta i zadržavanjem postojećih, povećanje dodane vrijednosti kroz teritorijalno i proizvodno brendiranje kao i razvoj pametnih vještina kroz uspostavu i rad Akademije za industrijski razvoj i Ljetne škole konkurentnosti.

Uz te aktivnosti planira se i provedba ostalih klaster inicijativa poput promocije koncepta klastera i podršku internacionalizaciji i umrežavanju klastera konkurentnosti na EU i globalnoj razini.

'