Strateški projekt I.

Ciljevi

Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti

Ciljevi i svrha projekta
Svrha odnosno opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i specijalizaciji hrvatskog gospodarstva sukladno Strategiji pametne specijalizacije, njegovoj transformaciji i strukturnim promjenama industrije te potaknuti komercijalizaciju inovacija i internacionalizaciju poslovnog sektora kroz jačanje pametnih vještina.

Glavni cilj Projekta: Podržati nastojanja Klastera konkurentnosti za povećanjem konkurentnosti i poboljšanjem pozicije Republike Hrvatske unutar globalnih lanaca vrijednosti i lanaca opskrbe kroz provedbu klaster inicijativa koje su usmjerene na poticanje inovacija, povećanje produktivnosti i diversifikaciju gospodarskih aktivnosti.

Specifični Cilj 1: Ojačati poziciju klastera konkurentnosti RH u odabranim globalnim lancima vrijednosti (GLV) i potaknuti razvoj pametnih vještina u poslovnom sektoru .

Specifični Cilj 2: Potaknuti internacionalizaciju poslovnog sektora kroz proaktivan pristup izravnim stranim ulaganjima i izradu i provedbu Izvozne strategije za definirane strateške segmente i industrije u nastajanju u okviru S3 pod-tematskih prioritetnih područja.

Specifični Cilj 3: Potaknuti teritorijalno i proizvodno brendiranje hrvatskog gospodarstva i promovirati koncept klastera konkurentnosti.