ABOUT CIRAZ

Što je CIRAZ?

Centar za industrijski razvoj (CIRAZ) novoosnovani je sektor unutar Hrvatske gospodarske komore koja je, kao partner Ministarstva gospodarstva, zadužena za rad na provedbi dvaju strateških projekata koji se financiraju iz ESI fondova: Strateškom projektu za podršku inicijativa klastera konkurentnosti i Strateškom projektu za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi.

sto-je-img

Aktivnosti CIRAZ-a financirat će se velikom većinom iz Fonda za regionalni razvoj Europske unije – ukupno 85 posto potrebnog novca, dok će ostatak od 15 posto financirati HGK.

CIRAZ zapošljava 37 djelatnika, koji će u sljedeće četiri godine raditi na podršci industrijskog razvoja Republike Hrvatske i jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, potom na jačanju pozicije Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti te jačanju znanja i vještina poslovnog sektora potrebnih za ostvarivanje ciljeva industrijskog razvoja. Također će pružati i podršku internacionalizaciji hrvatskog gospodarstva, njegovoj promociji i brendiranju kao i uspostavi učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava i jačanju inovacijskog lanca vrijednosti Republike Hrvatske.

Organizacijska struktura