ABOUT CIRAZ

Nacionalne strategije

strategija

U suradnji s Ministarstvom gospodarstva i Hrvatskom gospodarskom komorom kao partnerskom institucijom, Centar za industrijski razvoj zadužen je za aktivnosti provedbe tri najvažnije nacionalne strategije: Strategiju pametne specijalizacije S3, Industrijsku strategiju i Strategiju poticanja inovacija

Provedba se odvija putem 2 strateška projekta financirana iz Fonda za regionalni razvoj:

(1) Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti i (2) Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi.