ABOUT CIRAZ

Nacionalne strategije

strategija

Kroz suradnju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatske gospodarske komore – Centra za industrijski razvoj kao partnerske institucije, CIRAZ je zadužen za aktivnosti provedbe tri najvažnije nacionalne strategije:

Provedba se odvija kroz dva strateška projekta većinskim dijelom financirana iz Fonda za regionalni razvoj:

(1) Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti i
(2) Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi.