GLOBALNI LANCI VRIJEDNOSTI

Macro-Regional Innovation Week, Trieste 2016.

17/10/2016

S3 od kreiranja do implementiranja

macro-regional-innovation-week-cover

CIRAZ je imao čast biti sudionikom vrlo zanimljivog događanja pod nazivom “Macro-Regional Innovation Week: At the crossroads of three European Macro-regions Danube, Adriatic-Ionian and Alpine Regions “, a koja se održala u Trstu od 26. do 30. rujna 2016. godine.

Ovaj vrlo važan event održan je u zajedničkoj organizaciji AREA Science Parka iz Trsta i Joint Research Center (JRC) of the EU Commission, a svoj doprinos dale su i druge važne institucije poput Firuli Venezia Giulia, Međunarodni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, zatim Elettra – Sincrothron, Međunarodno udruženje znanstvenih parkova i područja inovacije (IASP) te Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Osim što predstavlja jedinstvenu priliku za izgradnju i poboljšanje kapaciteta u svim institucijama koje sudjeluju, događaj je poslužio i kao odlična platforma za razmjenu najboljih primjera iz prakse provođenja strategija pametne specijalizacije među donositeljima odluka i glavnim nositeljima s ciljem podupiranja razvoja inovacija ekosustava integrirajući tri važne makro regije: Dunavsku, Jadransko-jonsku i Alpsku.

Posebno smo ponosni na izlaganje koje je održao mr.sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za IT i industriju na temu „Key factor in Smart Specialization – Strategy implementation“, a na kojem je predstavio CIRAZ, njegov ustroj i organizaciju kao i sve aktivnosti koje se planiraju provesti do 2020. godine.

Makro-regionalni inovacijski tjedan uključio je u svoje aktivnosti sve glavne aktere u procesu poticanja inovacija na različitim razinama upravljanja i djelovanja svake države, uključujući političku, regionalnu i lokalnu razinu.

Više detalja o samom događanju možete pronaći na linku:
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/training-course/macro-regional-innovation-week