INOVA Think Thank

INOVA Think Thank

Međunarodno savjetodavno vijeće (THINK TANK) bit će oformljeno na razini radne skupine imenovanih međunarodnih eksperata s osnovnim ciljem stvaranja i promicanja novih ideja te davanja savjeta za implementaciju inovacijskih programa i potpora prema nosiocima provedbe Strategije pametne specijalizacije RH i Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020.

Osnovna provedba ove aktivnosti bit će vezana uz provedbu Ugovora o savjetodavnim uslugama kojim će se prvenstveno osmisliti koncept i uspostaviti INOVA THINK THANK te omogućiti njegovo funkcioniranje prvih 4 godine. Vijeće će se sastajati do dva puta godišnje te raspravljati i davati konkretne inpute provedbenim tijelima Inovacijskog sustava (Ministarstvu gospodarstva i HGK, Centru za industrijski razvoj, Inovacijskom vijeću za industriju, Tematskim Inovacijskim vijećima), kroz objavljivanje dokumenata, diskrecionih sastanaka i susreta, organizaciju aktivnosti te disemenaciju rezultata i znanja dobivenih radom Međunarodnog savjetodavnog vijeća.

Djelatnici CIRAZ-a će biti uključeni u provedbu Projekta i obavljati će funkciju Tajništva te će podržavati rad Tijela kroz pripremu analitičkih izvještaja, regulativa, strateških i pravnih okvira te financijskih instrumenata kojima će se Međunarodnom savjetodavnom vijeću dati kompletan uvid u funkcioniranje Inovacijskog sustava RH te omogućiti podloga za donošenje prijedloga za unapređenje.

Prema provedbenom planu projekta INOVA THINK THANK se planira uspostaviti tijekom 2017. godine.