ABOUT CIRAZ

Financiranje i nadzor

85% potrebnih sredstva za financiranje aktivnosti CIRAZ-a dolazi iz dva Strateška projekta koji je financiraju iz ESI fondova:

  1. Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti
  2. Strateški projekt za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi

15% potrebnih sredstava za financiranje aktivnosti CIRAZ-a osigurava HGK

Proračun za 4 godine: 6,2 mln EUR

Nadzor nad trošenjem financijskih sredstava za vrijeme trajanja Strateških projekata imat će MINGO kao Posredničke tijelo 1. razine i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kao Posredničke tijelo 2. razine.