CIRAZ

Drugi javni sastanak u sklopu strateškog projekta podrške inicijativi hrvatskog klastera konkurentnosti

04/05/2017

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Centrom za industrijski razvoj Hrvatske gospodarske komore kao partnerskom institucijom, aktivno sudjeluje u provedbi Strategije pametne specijalizacije (S3) putem Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti. Projekt se provodi uz sufinanciranje i podršku Europskog fonda za regionalni razvoj.  Drugi javni sastanak svih identificiranih dionika projekta održan je u razdoblju od 04. do 13. travnja 2017.

Zagreb, travanj 2017.  – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Centrom za industrijski razvoj Hrvatske gospodarske komore kao partnerskom institucijom, aktivno sudjeluje u provedbi Strategije pametne specijalizacije (S3) putem Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i specijalizaciji hrvatskog gospodarstva sukladno S3, njegovoj transformaciji i strukturnim promjenama industrije te potaknuti komercijalizaciju inovacija i internacionalizaciju poslovnog sektora kroz jačanje pametnih vještina.

Obzirom da je riječ o višefaznom projektu u sklopu trenutnih aktivnosti druge faze projekta održan je drugi javni sastanak sa svim identificiranim dionicima unutar svakog od pod-tematskih prioritetnih područja (PTPP) na kojem su predstavljeni rezultati odrađenih aktivnosti postignuti nakon prvog javnog sastanka.

Drugi javni sastanak identificiranih dionika za svako od pod-tematskih prioritetnih područja (PTPP) predstavlja pregled i kratki prikaz rezultata analize promatranih industrija. Na njemu su se tvrtkama kratko prezentirali koncept i prikaz segmentacija pojedinih industrija unutar pod-tematskih prioritetnih područja (PTPP), načelan prikaz konkurentnosti i atraktivnosti obzirom na moguću profitabilnost pojedinih segmenata u sklopu svjetskih trendova te prikaz područja za poboljšanja hrvatskih dionika i hrvatske industrije. Predložene su tematske radne grupe za svaki PTPP koje će biti predmet zadnje faze ovog dijela projekta te se nastavljaju aktivnosti koje sukladno elementima projekta slijede u trećoj fazi.

Rezime drugog javnog sastanka za svako pojedino područje možete pronaći na slijedećim poveznicama:

Održiva proizvodnja i prerada drva

Održiva proizvodnja i prerada hrane 

Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Obrambena tehnologija i proizvodi dvojne namjene (dual-use)

Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji

Treći javni sastanak održati će se početkom lipnja 2017. godine.