ABOUT CIRAZ

Ciljevi i aktivnost

Osnovni ciljevi osnivanja i djelovanja CIRAZ-a su pružanje podrške kroz provedbu projekta i to:

 • industrijskom razvoju Republike Hrvatske i jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
 • jačanju pozicije Republike Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti
 • jačanju znanja i vještina poslovnog sektora potrebnih za ostvarivanje ciljeva industrijskog razvoja
 • internacionalizaciji hrvatskog gospodarstva
 • promociji i brendiranju hrvatskog gospodarstva
 • uspostavi učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava i jačanju inovacijskog lanca vrijednosti Republike Hrvatske

Aktivnosti CIRAZA kroz jačanje konkurentnosti

 • Procjena pozicije konkurentnosti RH u globalnim lancima vrijednosti i opskrbe u S3 prioritetnim tematskim područjima
 • Identifikacija potrebnih aktivnosti za poboljšanje pozicije RH u globalnim lancima vrijednosti i opskrbe te mogućih strateških segmenata za nadogradnju industrije
 • Podrška u izradi i provedbi Akcijskog plana s mjerama za jačanje pozicije Republike Hrvatske u odabranim globalnim lancima vrijednosti i opskrbe
 • Podrška u identifikaciji potencijalnih praznina u RH lancima vrijednosti s ciljem identifikacije niša kao osnova za privlačenje investicija u odabrana S3 područja
 • Podrška u izradi i provedbi akcijskih planova za promotivne aktivnosti i marketinške alate za poticanje priljeva investicija (uključujući i ciljane „outreach” kampanje)
 • Podrška u izradi i provedbi Izvoznih strategija (uključujući i jedinstveno tržište EU) za prioritetne sektore/proizvodne niše u okviru Klastera konkurentnosti i industrija u nastajanju (podrška u istraživanju tržišta i promociji izvoza, organizacija sajmova, vanjskih reprezentacija, pomoć u identifikaciji proizvoda i tržišta i sl.)
 • Podrška u identifikaciji mogućih hrvatskih brendova i izradi i provedbi akcijskog plana i pilot projekata za teritorijalno brendiranje i brendiranje proizvoda

Praćenje i procjena učinaka:

 • Praćenje indikatora konkurentnosti industrije (sukladno Industrijskoj strategiji i Strategiji poticanja inovacija RH 2014. -2020.)
 • Procjena postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i uvjeta za poticanje investicija u RH
 • Priprema sustavnog predviđanja („forecasta“) i procjene mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva
 • Priprema sustavnog predviđanja („forecasta“) i procjene potreba na tržištu rada
 • Davanje smjernica za dugoročni razvoj industrije u RH i razvoj ljudskih resursa („Smart skills“)

Aktivnosti CIRAZA: kroz inovacijski sustav

 • Obavljanje poslova Tajništva tematskih inovacijskih vijeća u okviru Inovacijske mreže za industriju (koordinacija, administracija, izvještavanje)
 • Izrada, održavanje i ažuriranje web tematskih inovacijskih platformi u okviru Inovacijske mreže za industrije
 • Podrška u umrežavanju u Zajednice znanja i inovacija (engl. Knowledge and Innovation Communities – KIC) i tehnološke platforme Europske unije
 • Sudjelovanje u pripremi sustavnog predviđanja procjena mogućnosti za daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva i pametnu specijalizaciju Republike Hrvatske;
 • Sudjelovanje u mapiranju tehnoloških kapaciteta i stupnju tehnološkog razvoja RH poslovnog sektora
 • Podrška u izradi razvojnih strategija za istraživanje, razvoj i inovacije poslovnog sektora prema definiranim tematskim područjima S3
 • Podrška poslovnom sektoru u izradi natječajne dokumentacije za istraživačko-razvojne projekte
 • Priprema „zalihe” projektnih ideja
 • Edukacija poslovnog sektora o procedurama javljanja na natječaje, ali i metodologijama za primjenu i provedbu IRI projekata
 • Podrška poslovnom sektoru u pronalaženju izvora financiranja
 • Podrška poslovnom sektoru u primjeni zaštite prava intelektualnog vlasništva;
 • Jačanje znanja i vještina poslovnog sektora na području istraživanja, razvoja i inovacija

Aktivnosti CIRAZA: kroz THINK THANK

THINK THANK je međunarodno savjetodavno vijeće za provedbu industrijske, inovacijske i strategije pametne specijalizacije.

CILJ:

 1. Stvaranje i promocija novih ideja za gospodarski i društveni razvoj RH
 2. Savjetovanje u procesu provedbe Strategije poticanja inovacija i Strategije pametne specijalizacije

Suradnja domaćih i međunarodnih eksperata
Sastoji se od Vodećeg tima i Operativnih timova (6)
Vodeći tim sastavljen od eminentnih inozemnih stručnjaka
Operativni tim: predstavnik CIRAZ-a, MINGO-a, predstavnika znanstvene zajednice i predstavnika poslovnog sektora

Aktivnosti CIRAZA: Akademija za industrijski razvoj (AIR)

Sudjelovanje u razvoju programa i edukacijskih modula i sveobuhvatnih nastavnih materijala za AIR i Ljetnu školu konkurentnosti u području globalnih lanca vrijednosti i opskrbe, promicanja izvoza, izravnih stranih investicija, brendiranja, I&R i inovacija, upravljanja ljudskim potencijalima, financiranja projekata i drugim područjima prepoznatim od strane poslovnog sektora

Razvijanje sustava akreditacije za certificiranje trenera, kroz trening trenera i praćenje njihove uspješnosti

Organizacija tečajeva, edukacija, radionica, seminara i ljetnih škola.