HGK, Sektor SIRAZIS

Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav – SIRAZIS – organizacijska je jedinica unutar Hrvatske gospodarske komore (HGK) osnovana 2016. godine koja, kao partner, sudjeluje u provedbi dva strateška projekta sufinancirana iz ESI fondova: Strateški projekt za podršku inicijativa klastera konkurentnosti i Strateški projekt za podršku uspostavi inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi. Nositelj, odnosno korisnik na projektima je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Financiranje i nadzor

Provedba oba Strateška projekta sufinancirana je s 85 posto potrebnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi), točnije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ostatak od 15 posto financira HGK.
Proračun za sve četiri godine provedbe projekata iznosi 6,2 milijuna EUR.
Nadzor nad korištenjem financijskih sredstava za vrijeme trajanja Strateških projekata ima Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kao Posredničke tijelo 2. razine.


Ciljevi i aktivnosti

SIRAZIS zapošljava 37 djelatnika koji rade na podršci industrijskom razvoju Republike Hrvatske, podršci uspostavi i operativnom funkcioniranju učinkovitog nacionalnog inovacijskoga sustava te općenito jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Djelatnici, također, rade na jačanju pozicije Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti, pružaju podršku internacionalizaciji hrvatskog gospodarstva, njegovoj promociji i brendiranju te rade na povećanju znanja i vještina poslovnog sektora potrebnih za ostvarivanje ciljeva industrijskog razvoja.