CIRAZ

Prvi javni sastanak u sklopu strateškog projekta podrške inicijativi hrvatskog klastera konkurentnosti

07/02/2017

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Centrom za industrijski razvoj Hrvatske gospodarske komore kao partnerskom institucijom, aktivno sudjeluje u provedbi Strategije pametne specijalizacije (S3) putem Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti. Projekt se provodi uz sufinanciranje i podršku Europskog fonda za regionalni razvoj.  Prvi javni sastanak svih identificiranih  dionika projekta  održao se u razdoblju od 30. siječnja do 3. veljače 2017.

Zagreb, veljača 2017.  – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Centrom za industrijski razvoj Hrvatske gospodarske komore kao partnerskom institucijom, aktivno sudjeluje u provedbi Strategije pametne specijalizacije (S3) putem Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti i specijalizaciji hrvatskog gospodarstva sukladno S3, njegovoj transformaciji i strukturnim promjenama industrije te potaknuti komercijalizaciju inovacija i internacionalizaciju poslovnog sektora kroz jačanje pametnih vještina.

Inicijativa pokriva pet tematskih prioritetnih područja: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, transport i mobilnost, sigurnost te hrana i bio ekonomija, kao i dodatnih 13 užih tematskih pod područja  za koja je procijenjeno da mogu u najvećoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.  U prvom dijelu projekta odvijaju se aktivnosti vezane za 7 a u drugom dijelu za 6 područja, dok se svaka od dvije grupe tematskih prioritetnih područja odvija u okvirnom razdoblju od 6 mjeseci.

U prvoj grupi tematskih područja projekt se odvija uz savjetodavnu podršku Svjetske banke i provodi se u nekoliko faza u suradnji s tvrtkama koje djeluju u pojedinim tematskim prioritetnim područjima a koje su kroz zajednički dijalog uključene u provedbu kako bi se definirao plan aktivnosti i identificirale potrebne investicije u prvom redu koristeći raspoložive EU fondove.

Prvi javni sastanak identificiranih dionika projekta predstavlja uvod u višefazni projekt. Na njemu se tvrtkama kratko prezentirala analiza industrije na globalnom i domaćem tržištu  te je nakon toga uslijedila rasprava o prilikama i izazovima s kojima se domaća industrija suočava u poslovanju, ostvarivanju održivosti i profitabilnosti. Projektni tim Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i CIRAZ-a uzet će u obzir zaključke rasprave kao doprinos u razvoju akcijskog plana i izvozne strategije svakog predmetnog sektora. Projekt inicijative zamišljen je kao komplementaran dio i podrška klasterima konkurentnosti te može poslužiti kao alat za razvoj i ostvarivanje interesa samih klastera.

Rezime prvog javnog sastanka za svako pojedino područje možete pronaći na slijedećim poveznicama:

Održiva proizvodnja i prerada drva

Održiva proizvodnja i prerada hrane 

Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Obrambena tehnologija i proizvodi dvojne namjene (dual-use)

Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji

Drugi javni sastanak održati će se u travnju te će se na istome predstaviti rezultati analize provedene u drugoj fazi projekta te utvrditi niz radnji s ciljem pronalaska specifičnih poslovnih prilika.